Blogg

Bloggen Prestationsstegen som drivs av Ronnie Lindahl och Jenny Engström

Vad är du beredd att göra för en tia?”En gammal man bodde ensam i sitt hus i utkanten av byn. Han ansågs underlig av byborna fast de accepterade honom. Byn’s barn roade sig varje dag med att samlas utanför hans dörr och trampade ner blommorna i rabatten och skrek förolämpningar. En dag gick mannen ut till barnen och sa – ...

Läs mer  

En österländsk berättelse


När gudarna hade skapat världen och människorna, frågade de sig var de skulle placera sanningen. De ville inte att den skulle vara alltför lätt för oss att finna.
Förslagen var många, från den högsta bergstoppen till den bortersta stjärnan, tills den visaste guden sa - Vi förlägger ...

Läs mer  

En man som heter Ove!


Du där!
Det finns mycket information att ta till sig i livet, tidningar och sociala medier så välj noggrant vad och vem du lyssnar på. Det finns tre tankefält för att utveckla sig själv och det hur man presterar och når resultat.
Vi kan drömma om livet, familj, idrott eller yrkeskarriä ...

Läs mer  

Ambition eller inte?


När de vi människor ska göra en förändring behöver vi för att göra en tydlig och träffsäker plan och vara ärliga om två punkter.

- Den ena punkten är vår ambition eller målbild dit var vill vi komma, hur ser det ut, känns och varför.
- Den andra punkten är vårt nuläge, var ...

Läs mer  

Vikten av reflektion eller analys.


Framåt, inåt, bakåt, tänka, känna, uppmärksamma eller stanna?
Min uppfattning är att vi idag ofta är på väg framåt i tanken när vi ibland behöver och stanna upp och tänka efter. Ibland är vi inte färdiga i tankearbetet efter den prestation vi gjort och då kan verka mera positivt ...

Läs mer  

Copyright © Vencer.se 2020