Fira framgångar!

joy

Jag vill slå ett slag för firandet – bokstavligen!

latin feriari, hålla vilodag

Vi behöver regelbundet stanna upp för att titta inte bara framåt utan även bakåt. Vissa förändringar görs i små steg så vi hinner anpassa oss till de nya nivåerna på vägen och missa att vi över tid tagit ordentliga kliv framåt eller uppåt. Oavsett små eller stora steg så behöver vi klappa oss själva och varandra på axeln för goda insatser.

Vi löper så väl i privatliv som i arbetsliv risken att gå direkt från framgång/leverans/avrapportering till nästa uppgift, nästa mål – ”på’t igen bara!”. Om vi inte lär oss att LADDA OM innan vi går vidare så kommer vi förr eller senare att ladda ur. Det finns massor av ENERGI att hämta i stora och små framgångar, låt den inte gå förlorad! 

Så framför mer firande av framgångar! Ta in, njut, håll vilodag och ge dig tid för tanken – om inte annat så för en stund. Du är VÄRD det!

 


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022