Idéer för kreativitet och innovation

kreativitet-illustration

Att kunna se gamla saker på ett nytt sätt eller att se helt andra saker, är det som sägs bli helt avgörande förmågor för företags och organisationers framgång och utveckling. Kreativitet har blivit en produktivitetsfaktor. Men hur gör man då för att locka fram och ta tillvara idéer?

Teo Härén lär säga ”De första 100 idéerna får alla. De är ofta idé nummer 101 och framåt som är intressanta.”  Ur det kan man utläsa att för att nå innovation så behövs alltså MÅNGA, MÅNGA idéer och då säger det sig självt att det ställer krav på en öppen, nyfiken och tillåtande miljö både inom oss själva och runt omkring. Auktoritära miljöer tar död på kreativiteten eftersom egna idéer inte efterfrågas.

Det finns ett ”Aha!” i ”Haha!”.  Med lekfullhet och humor kan vi locka fram ännu fler idéer så våga busa och var lite tokiga på arbetsmötena. Förutom att kreativitet och humor kan leda till innovation och affärsmässig framgång har forskning även visat att  kombinationen kreativitet och humor leder till bättre arbetsklimat och friskare personal. Snacka om ”win-win”! Ändå har vi på de flesta arbetsplatser fortfarande samma gamla stuk på våra konferensrum – kom igen och rocka loss! Lite ståbord, skrivtavlor på alla väggar…

Kreativitet måste få börja i idékaos för att sedan gå vidare in en strukturfas – vilka idéer går vi vidare med och hur? Några få procent av alla idéer får stor genomslagskraft, därför är det viktigt att lägga fokus på att få fram så många som möjligt.

Let’s go wild and crazy!


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022