Prestera mera!

IMG_0579

Prestation = arbetsinsats, gott arbete, bedrift, gärning, kraftprov, bragd, insats, verk, resultat

Stege = klätterredskap

Alla behöver vi med jämna mellanrum fylla på med mer energi och kunskap för att klättra upp ytterligare steg och göra det vi vill göra på ett enklare och bättre sätt.

Här kommer vi att dela med oss av våra tips och tankar kring hur våra prestationer kan utvecklas oavsett om det handlar om privatlivet eller arbetslivet.

Välkomna till Prestationsstegen!


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2020