Vad är poängen?

checkbox_green

Vilken skillnad det blev när jag började med att innan olika möten fundera kring vad som var poängen med att gå på eller hålla mötet!

Självklart hade jag funderat kring det tidigare också men då hade jag stannat vid vilket som var mötets syfte. Nu mera lägger jag till vad jag vill ha gjort, sagt, hört, frågat eller ta med mig från mötet alltså själva poängerna. Jag brukar definiera max tre önskade resultat.

Exempel Möte med uppdragsgivare om ett uppdrag.

Jag ska kunna checka av följande innan mötet är slut:

*Vi har pratat om hur mycket tid jag ska lägga på uppgiften

*Jag har en klar bild över hur uppgiften ska redovisas

*Vi har satt ett slutdatum

 

Vilken är din poäng?


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022