Varning för snuttifiering!

colorful-slices-4-945233-m

Snuttifieringen drar igenom våra arbetsplatser och allt fler får en släng av den!

Frågan är i hur många delar man kan dela upp en persons arbetstid? Vad sägs om en arbetsbeskrivning som är nere på 5-procentsmoduler? Blir det tydligt och bra?

Det verkar finnas två huvudanledningar till varför vi så gärna vill dela upp medarbetares arbetstid i moduler:
*medarbetare och chefer tror att en detaljerad arbetsbeskrivning ner på tidsnivå ger trygghet och tydlighet
*chefer och ledning tror att de kan få ut mer av de främsta medarbetarna om de kan bidra i flera olika sammanhang – samtidigt…

Och visst vill vi ha trygghet, tydlighet och utnyttja resurser på bästa sätt MEN var går gränsen för hur MÅNGA delar vi kan dela upp oss i SAMTIDIGT och fortfarande BIDRA med fokus, engagemang och kreativitet?

Vår hjärna vill gärna arbeta effektivt, den är lite lat också så den vill helst ta ett område i taget och stanna där. När vi byter område får vi en startsträcka där hjärnan ska ”byta film” och hitta kopplingarna i hjärnbanorna för det aktuella området för att sedan åter börja arbeta effektivt. Därför går det åt en hel del energi för att upprätthålla en snuttifierad arbetsdag – för att inte tala om en hel arbetsvecka av snuttifiering…

 
”Multiasking är en myt, vad vi behöver för att prestera på topp är att göra en sak i taget,…”
Katarina Gospic, Hjärnforskare

För att vi som medarbetare och individer ska ha någon glädje av en detaljerad arbetsbeskrivning behöver den indikera vad som är viktigast – ange prioritering.  För en tjänst med i huvudsak två ansvarsområden är det betydligt tydligare om den delas i 40/60 än 50/50.

För en medarbetare som låt säga är projektledare för två projekt, projektmedlem i ytterligare två samt har löpande arbetsuppgifter utöver detta behövs en ordentlig planering för att ge både individen och hjärnan möjlighet att arbeta effektivt. Här behöver chef och medarbetare diskutera igenom och tydliggöra:
-Vilken inbördes prioritetsordning har de olika arbetsuppgifterna? Varför?
-Hur kan de olika uppgifterna planeras in så att respektive får så lång sammanhängande ”hjärntid” som möjligt?

Hur snuttifierad är din arbetsvecka? Vad tänker du göra åt det? När gör du det?

Lycka till!


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022