Vill du mötas?

citat afrikanskt

Bemötande är ett spännande ord! Ordboken beskriver det som ”uppträdande, mottagande, behandling, svar, replik…” men vad är det egentligen?

Jag leker gärna med ord och delar upp och lägger till, bemötande blir då BE OM MÖTE. Då blir det något som handlar om att ödmjukt, medvetet bjuda in till möte och få det att leda till samspel mellan parterna. Något som ofta dyker upp i beskrivningen av hur bemötande ska vara är att det ska bygga på respekt, ett respektfullt samspel.

För att få till detta respektfulla samspel behövs insikter i hur kommunikation fungerar OCH hög kompetens i självledarskap, att kunna hålla i sig själv och leda sig själv när samspelet inte riktigt blir som man har tänkt sig från början men där man med kommunikationskompetens och självledarskap kan styra in och styra om.

Hur ber du om möte?

 


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022