Lägg på ett kol!

barbecue-386602_1280

Precis som en eld behöver underhållas för att inte slockna behöver arbetsgruppen också visst underhåll för att bibehålla energinivån över tid. Om vi låter glöden för kreativitet, motivation och engagemang slockna har vi en låååång väg tillbaka. Det gäller att lägga på lagom med bränsle för att ha en konstant glöd som med vissa mellanrum kan flamma upp till en kreativ eld.

För att hålla en konstant glöd i arbetsgruppen behöver du se till att gruppen får både UTVECKLING och ÅTERHÄMTNING.

Utveckling stimuleras med hjälp av nya upplevelser, kanske en framtidsworkshop, en utbildning eller ett studiebesök. En annan del av utveckling har att göra med reflektion – att sätta av tid för att utvärdera och diskutera det vi gör. Vad fungerar bra? Vad kan vi göra för att det ska fortsätta fungera bra? Vad kan vi göra för att det ska fungera ännu bättre?

Återhämtning handlar om att vila och att fira. När vi gått i mål med ett projekt eller nått en milstolpe så är det viktigt att vi tar oss tid att stanna upp och se tillbaka på det vi gjort, få känna stolthet och kanske lättnad. Ett firande kan vara allt från ett uppmärksammande av chefen i samband med ett arbetsmöte till en gemensam fika eller en AW. Vila kan vara aktiv eller passiv och är mest effektiv om man gör något annat än det som man brukar göra. Om vi brukar arbeta vid datorn kanske gruppen i stället får arbeta i en annan miljö, varför inte i skogen? En annan typ av återhämtning kan vara en gemensam ”ordning och reda-dag” där fokus skiftas från att producera till att få reducera dvs städa upp på skrivbord, i mappar osv.

*Hur arbetar du med att skapa förutsättningar för nya upplevelser och reflektion?
*Hur brukar ni fira?
*Vad gör ni för att nå återhämtning genom vila?


Publicerad av Jenny på Prestationsstegen

Jenny har arbetat 15 år som chef, controller, projektledare och konsult. Hon har särskilt arbetat med effektivitet, kvalitet, styrning och kontroll. Jenny är civilekonom med vidareutbildning inom coachning, neurolingvistisk programmering NLP, mental träning/prestationspsykologi samt krishantering. Jenny tycker att frågor om mod och motivation i arbetslivet är extra spännande. Hur får vi som ledare fler att våga och vilja mer?

Copyright © Vencer.se 2022